Hãy sống một cuộc sống cao quý. Khi già đi và nghĩ lại, bạn sẽ được tận hưởng nó lần thứ hai.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký 09.2020 00
ISP-4520
24/12/2020 17:43:18
Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký 09.2020 04
ISP-4528
24/12/2020 17:43:06
(          )..................
` --(_  _)--'………………….
   Y - Y……………………...
  /@@\.....................
 /      \....................
.`----'.    \            ,
     |     `.________/)
☆☆Merry Christmas☆☆
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Giáng sinh 1
ISP-4798
24/12/2020 10:04:45
….….,☆,…….
...★/ .. \★...
.*/ * \*.
*/ •♥• \*
...`´`´`[]´`´`´...
......ˆˆˆˆˆˆ......
♥ ♫♫♫♫♫ ♥..☆..
Giáng sinh ấm áp, hạnh phúc, an lành…
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Giáng sinh 3
ISP-4800
24/12/2020 10:04:45
 
__☆_____*_________☆_
__☆____*o*____☆_____
_☆____*o*o*______☆_
__☆__*o*o*o*___☆____
_☆__*o*o*o*o*_____☆_
___ *o*o*o*o*o* ______
_______|| ||___________
_____ ░☆░☆ ░_________
♫ MerryChristmas ♫
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Giáng sinh 4
ISP-4801
24/12/2020 10:04:45
 
    __.╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲.____
  ┈╱┈ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▏┈┈┈┈
—|┈╱ ▕▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▏┈MERRY
  ╭╱┈╭▏▊   ╭╯   ▕▋▕╮┈XMAS
  ╰╯┈╰╱▔   ╰╯    ▔▔╲╯┈┈┈┈
 ┈╱▔  ╱▔ ╰━━━╯ ▔▔▏▔▔╲┈
  ╱┈▕┊┊┊┊┊ ┊┊┊┊┊┊┊╱┊┊┊┊▏
 ┈┈┈╲▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂╱┊┊┊┊┊▏
♫ MerryChristmas ♫
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Giáng sinh 5
ISP-4802
24/12/2020 10:04:45
 
┈┈ ▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▏┈┈┈┈┈┈
 ┈▂▂▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▂▂┈┈┈┈┈
┈┈╱ ▕▋   ┊┊  ▕▋ ╲┈┈┈┈┈┈
┈▕┊┊┳  ┊▃┊  ┳┊▏┈╰♥┈┊
╲▏╲┊ ╰━━━╯  ╱▕╱┊┈♥╯
▔╲╱▔▔   ┊▆┊   ▔╲╱▔╰♥┈┈
┈▕┊┊┊   ┊▆┊   ┊┊▏┈┈╱▔╲
╲▂╲▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂╱▂╱▔╭┈┈
♫ MerryChristmas ♫
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Giáng sinh 6
ISP-4803
24/12/2020 10:04:45
……....,☆,Merry,☆...
……..,* ¤ *,…….._==_
…...*,/’¤’\,*…...(‘ - ‘)
..*°../•♥•\ .°*..(!:_:!).
….`´`´`´∩`´`´`´…..(____)
……°’°’°’°’°Christmas¤
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Giáng sinh 7
ISP-4804
24/12/2020 10:04:45
………...___.......
…….._|===|_....
……...( - - ) __/
.>---(  `^'^'  )…..
…...(  `^''^'`  )….
….. `========'...
☆☆Merry Christmas☆☆
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Giáng sinh 8
ISP-4805
24/12/2020 10:04:45
.............../.. \.........
...........o/.~*~\.......
........../~*~~.~~\o...
........./o~*~.~~~~\.....
....../~.~~~~*~~.~*~\..
...../~~~~.~~~~*~~.~~\..
.../__*_______.______\
...............|  |............
...........\======/..........
.............\____/............
☆☆Merry Christmas☆☆
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Giáng sinh 9
ISP-4806
24/12/2020 10:04:45