_==_ _
  _, ( ", )|_|
   \/ . \-|
 __(  :   )|_
7.12.20 Hot 15
ISP-4750
07/12/2020 16:52:14
     __
   _|==|_ 
    ( ' ' ) ___/
 >--( `^^' )
  (  `^'^'` )
   `======'
7.12.20 Hot 16
ISP-4751
07/12/2020 16:52:14
    ,☆, Noel
   ,* ¤ *, Đến
   *,/'¤'\,* Rồi !
 *°./•♥•\.°* .☺.
  `´`´`∩´`´`´........
    °°°°°°..........
7.12.20 Hot 17
ISP-4752
07/12/2020 16:52:14
.:*~*:._.:*~*:.
    . * .
    . /.\ .
   . /'..'\ .
  . /.''.''.'.\ .
 . /'.'.'.'.'.'.'.\ .
 . ^^^[_]^^^ .
.:*~ *:._.:* ~*:…
7.12.20 Hot 18
ISP-4753
07/12/2020 16:52:14
      \*/
___  \\U// ___
|\\   | |   \\|
| \\   | |  \ \|
|\ \   | |  \\ |
|\\_  |_|  _\\|
~~~~~~~~~~~~~
7.12.20 Hot 19
ISP-4754
07/12/2020 16:52:14
•♥☆\•\☆\、*
\、*• ♥\☆\、
╭⌒╮⌒⌒╮\*
•╱◥██◣♥ ★、
|田|田田| \ •、
╬╬╬╬╬╬╬╬
GIÁNG SINH VUI VẺ
7.12.20 Hot 20
ISP-4755
07/12/2020 16:52:14
☆ ·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·

».·º`·. 24-12.·´º·.«

☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
7.12.20 Hot 21
ISP-4756
07/12/2020 16:52:14
/\______\"+._,_.+"
|_|__[:]__| .-|-|-|-|-|
@'''''@24/12 @''''''@
7.12.20 Hot 22
ISP-4757
07/12/2020 16:52:14
Nhân dịp 20/11 chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để tiếp tục mang đến nhiều bài học hay và kiến thức bổ ích cho học sinh thân yêu!
20.11.20 Hot 1
ISP-4706
20/11/2020 09:38:44
Nếu được hỏi "Thành công này bắt nguồn từ đâu?", em sẽ trả lời rằng: "Là cô - người đã mang đến cho chúng em kiến thức, hành trang bước vào đời".
20.11.20 Hot 2
ISP-4707
20/11/2020 09:38:44