Buồn buồn nói xấu sếp chơi,
Hôm sau mất việc buồn ơi là buồn
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 22
ISP-6273
02/07/2021 09:26:23
Thành công lớn nhất của con người là biến đam mê thành thu nhập, không được thì biến thu nhập thành đam mê.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 23
ISP-6275
02/07/2021 09:26:23
Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 24
ISP-6277
02/07/2021 09:26:23
Cách một đội bóng chơi chính là điều tạo ra sự thành công. Bạn có thể có những ngôi sao bóng đá trên thế giới nhưng nếu họ không chơi cùng nhau, câu lạc bộ đó cũng sẽ không có giá trị.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 25
ISP-6279
02/07/2021 09:26:23
Đừng khoe sự khởi đầu của công việc mà hãy khoe khi bạn đã làm xong.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 26
ISP-6281
02/07/2021 09:26:23
Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công. 
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 27
ISP-6283
02/07/2021 09:26:23
Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 28
ISP-6285
02/07/2021 09:26:23
Cá không ăn muối cá ươn. Nhân viên bật sếp lương thường không tăng.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 29
ISP-6287
02/07/2021 09:26:23
Những người làm việc cùng bạn phản ánh thái độ của bạn.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 30
ISP-6289
02/07/2021 09:26:23
Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 31
ISP-6291
02/07/2021 09:26:23