。、、•、、、
、、 、\*•
•\•\\、*
\、*• \\、
╭⌒╮⌒⌒╮\*
•╱◥██◣ 、
|田|田田| \ •、
╬╬╬╬╬╬╬╬
Happy valentine's day.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký Valentine 66
ISP-3230
19/02/2020 14:10:12
(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)
».·º`·. Happy .·´º·.«
(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)
»™ Valentine  ™«
(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
..."-.]~.....♥......~[.-"
……...(_.-"§"-._)………
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký Valentine 67
ISP-3231
19/02/2020 14:10:12
,*""""*, ,*""""*,
(0 ' _ ' ) ( '_ ' * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨)..•´**
***`•.¸.•´***
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký Valentine 68
ISP-3232
19/02/2020 14:10:12
__(¯`v´¯)(¯`v´¯)F
..´¯`·.¸.·´ `·.¸.·´ ¯`.H_
`.....ILOVEYOU....´a_
_`.. ...................´p__
___` ..............´p____
______"…."y_____
»°☆Valentine☆°«
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký Valentine 69
ISP-3233
19/02/2020 14:10:12
\  \      /  /:' * . * ':
_\  \_/  /__-. _ .-"
__\___/alentine.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký Valentine 70
ISP-3234
19/02/2020 14:10:12
Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai. Vì những người tin bạn không cần điều đó còn những người không thích bạn sẽ không tin lời bạn đâu.
Danh ngôn 1
ISP-2854
04/12/2019 17:37:06
Hãy cố gắng tận dụng từng cơ hội đến với bạn.
Danh ngôn 2
ISP-2856
04/12/2019 17:37:06
Kẻ ngốc tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa, kẻ khôn ngoan vun đắp hạnh phúc ngay dưới chân mình.
Danh ngôn 3
ISP-2858
04/12/2019 17:37:06
Không có bí mật nào tạo ra sự thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ những thất bại.
Danh ngôn 4
ISP-2860
04/12/2019 17:37:06
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí.
Danh ngôn 5
ISP-2862
04/12/2019 17:37:06