Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký 09.2020 04
ISP-4528
28/09/2020 12:04:00
Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là sự tử tế.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký 09.2020 03
ISP-4526
28/09/2020 12:03:40
Chia sẻ kiến thức. Đó là cách để bạn luôn sống mãi.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký 09.2020 02
ISP-4524
28/09/2020 12:03:24
Hãy sống một cuộc sống cao quý. Khi già đi và nghĩ lại, bạn sẽ được tận hưởng nó lần thứ hai.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký 09.2020 00
ISP-4520
28/09/2020 12:03:09
Bầu không khí yêu thương trong gia đình chính là nền tảng cho cuộc sống của bạn.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký 09.2020 01
ISP-4522
28/09/2020 12:03:02
TỈNH TÁO, CHIA SẺ THÔNG TIN CÓ TRÁCH NHIỆM! CHUNG TAY ĐẦY LÙI COVID - 19!
Soạn CO gửi 9002 để trải nghiệm lan toả thông điệp đến cộng đồng.
Chữ ký Covid-19 6
ISP-4488
28/09/2020 11:23:12
ĐEO KHẨU TRANG THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐÚNG CÁCH! ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19!
Soạn CO gửi 9002 để trải nghiệm lan toả thông điệp đến cộng đồng.
Chữ ký Covid-19 7
ISP-4490
28/09/2020 11:23:05
HÃY ĐỨNG YÊN KHI TỔ QUỐC CẦN!
Soạn CO gửi 9002 để trải nghiệm lan toả thông điệp đến cộng đồng.
Chữ ký Covid-19 5
ISP-4486
28/09/2020 11:22:59
BỘ Y TẾ ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI DÂN KHÔNG RA KHỎI NHÀ KHI KHÔNG THẬT CẦN THIẾT!
Soạn CO gửi 9002 để trải nghiệm lan toả thông điệp đến cộng đồng.
Chữ ký Covid-19 3
ISP-4482
28/09/2020 11:22:51
ĐÂY LÀ LÚC ĐẤT NƯỚC CẦN CHÚNG TA ĐỒNG LÒNG!
Soạn Soạn CO gửi 9002 để trải nghiệm lan toả thông điệp đến cộng đồng.
Chữ ký Covid-19 9
ISP-4494
28/09/2020 11:22:44