Danh sách trúng thưởng Rung cây nhận quà Tuần 1

 1. Danh sách trúng thưởng Tuần 1 (03/6 – 09/6/2019)

  Danh sách TOP 5 điểm tích lũy Tuần 1 (03/6 – 09/6/2019)

  STT

  Tuần 1

  SĐT

  Tổng điểm

  1

  0968110xxx

  850

  2

  0978914xxx

  650

  3

  0352911xxx

  470

  4

  0329286xxx

  450

  5

  0399175xxx

  400

  Danh sách trúng thưởng ngày 08/6/2019

  0399358xxx

  100000

  0974155xxx

  20000

  0973104xxx

  20000