Danh sách trúng thưởng Rung cây nhận quà Tuần 1

Danh sách trúng thưởng Rung Cây Nhận Quà

Danh sách trúng thưởng Tuần 1 (03/6 – 09/6/2019)

Danh sách TOP 5 điểm tích lũy Tuần 1 (03/6 – 09/6/2019)

STT

Tuần 1

SĐT

Tổng điểm

1

0968110xxx

850

2

0978914xxx

650

3

0352911xxx

470

4

0329286xxx

450

5

0399175xxx

400

Danh sách trúng thưởng ngày 08/6/2019

0399358xxx

100000

0974155xxx

20000

0973104xxx

20000