Danh sách trúng thưởng Rung cây nhận quà

Danh sách TOP 5 điểm tích lũy Tuần 1 (03/6 – 10/6/2019)

STT

Tuần 1

SĐT

Tổng điểm

1

0968110xxx

850

2

0978914xxx

650

3

0352911xxx

470

4

0329286xxx

450

5

0399175xxx

400

 

Danh sách trúng thưởng ngày 11/6/2019

0966466xxx

20000

0988292xxx

50000

Danh sách trúng thưởng ngày 10/6/2019

0977695xxx

50000

Danh sách trúng thưởng ngày 08/6/2019

0399358xxx

100000

0974155xxx

20000

0973104xxx

20000