Thông tin về chủ sở hữu website

Tên đơn vị: Công ty TNHH dịch vụ truyền thông Ngày Nắng

Địa chỉ: Số 9, Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 66534862

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0106880900

Ngày cấp: 17/06/2015

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – Phòng đăng ký kinh doanh