198 (miễn phí)

Danh sách trúng thưởng

  • Danh sách người chơi may mắn ngày 20/02/2019

STT

Số điện thoại

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Ngày trúng giải

1

0868667***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/02/2019

2

0968187***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/02/2019

3

0979374***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/02/2019

4

0987221***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/02/2019

5

0348597***

Giải khuyến khích

Thẻ cào Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ

20/02/2019

6

0973323***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/02/2019

7

0357553***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/02/2019

8

0986801***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/02/2019

9

0981249***

Giải năm

Thẻ cào Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

20/02/2019

10

0977433***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

20/02/2019

11

0337759***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

20/02/2019

12

0987221***

Giải tư

Thẻ cào Viettel mệnh giá 50.000 VNĐ

20/02/2019

13

0382600***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

20/02/2019

14

0362470***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

20/02/2019

15

0333629***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

20/02/2019

16

0866456***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

20/02/2019

17

0983051***

Giải ba

Thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

20/02/2019

18

0379422***

Giải nhì

Thẻ cào Viettel mệnh giá 200.000 VNĐ

20/02/2019

19

0392308***

Giải nhất

Thẻ cào Viettel mệnh giá 500.000 VNĐ

20/02/2019