iSign Plus
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
        COMPANY
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15025
Monday, 03/10/2022

 ._______.
/________\
| [ ] |__|   |
|____|__|_|
++++++++++++++
  COMPANY
==============
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15026
Monday, 03/10/2022

($_$)___($_$)___($_$)
     COMPANY 
($_$)___($_$)___($_$)
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15027
Monday, 03/10/2022

########################
        COMPANY      
########################
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15028
Monday, 03/10/2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        COMPANY
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15029
Monday, 03/10/2022

+++++++++++++++++++++++++
         COMPANY
+++++++++++++++++++++++++'
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15030
Monday, 03/10/2022

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
        COMPANY
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15031
Monday, 03/10/2022

~~^^~^^~~~~^^~^^~~~~^^~^^~~
        COMPANY
~~vv~vv~~~~vv~vv~~~~vv~vv~~
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15032
Monday, 03/10/2022

'+""+""+""+""+""+""+""+""+""+
'"        COMPANY        '"
'+""+""+""+""+""+""+""+""+""+
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15033
Monday, 03/10/2022

``````````````````````'_/\_ 
    COMPANY 
'_/\_`````````````````````` 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Khung chữ ký

ISP-15034
Monday, 03/10/2022

Một mùa xuân nữa lại đến, gạt bỏ những âu lo, phiền muộn vào năm cũ, đón cuộc sống mới bằng những nụ hồng trên môi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Mùa xuân

ISP-15457
Friday, 29/03/2024

 .:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::_ Mừng 20-10 _::"
__ "'-!|!-""-!|!-'"__
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16070
Friday, 20/10/2023

  (>^^^<) (>~~<)
  ( = ^.^ ) ( ^.^ = )
(''').+""-.,.-""+.(,,,)
   *, ..Love.. ,*
     *- .,. -*
    I__s2__U
20-10 Vui vẻ nhé!!!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16072
Friday, 20/10/2023

.+**+_._+**+.
 +___***___+
  *+.___.+*
     *+*
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16074
Friday, 20/10/2023

(>~~<)
(=^.^=) Chúc
(>^^^<)
(=._.=) Các
(>***<)
(='z_z') Bạn
(>++<)
(=^.^=) 20/10 Vui vẻ
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16076
Friday, 20/10/2023