Cách lấy mật khẩu/OTP

Cách lấy mật khẩu/OTP

Truy cập vào website: www.isignplus.vn để đăng nhập.

Cách 1: Lấy mật khẩu đăng nhập:

-           Soạn cú pháp MK matkhau gửi 9002. (Ví dụ: MK 123456 gửi 9002)

-           Sau đó đăng nhập bằng số thuê bao + mật khẩu vừa tạo.

Cách 2: Dùng mã OTP:

-           Vào phần Đăng nhập

-           Nhập số thuê bao đăng ký

-           Ấn vào phần Đăng nhập OTP

-           Nhập mã OTP hệ thống gửi về thuê bao đăng ký để đăng nhập