iSign Plus
Cơm không ăn thì gạo còn đó. Nhưng thấy ưu đãi mà không ngó thì khó lòng mà ngủ yên.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh online

ISP-15984
Tuesday, 19/09/2023

Ngoài đường cũng vắng người đi
Chiều mưa bán ế lấy gì vui đây.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh online

ISP-15988
Tuesday, 19/09/2023

Tiệm sửa xe của tôi chuyên nhận: Bơm bánh xe tăng, đổ xăng xe đạp, căng vành xe lửa, lật ngửa xe lu.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh online

ISP-15990
Tuesday, 19/09/2023

Hận đời đi bán bánh mì, hét lên 4 chữ: bánh mì nóng đây!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh online

ISP-15992
Tuesday, 19/09/2023

Đã online xin đừng ngại tương tác. Có duyên mai này mình hợp tác thì sao.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh online

ISP-15994
Tuesday, 19/09/2023

Sáng ra em gửi một lời chào. Buôn may bán đắt tiền vào như mưa.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh online

ISP-15996
Tuesday, 19/09/2023

Cả nhà đã thấy em chưa. Hello một tiếng cùng đưa lộc về.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh online

ISP-15998
Tuesday, 19/09/2023

Rẻ như bèo, nghèo cũng có tiền mua!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh online

ISP-16000
Tuesday, 19/09/2023

Các bạn chỉ việc ăn ốc. Đổ vỏ là việc của chúng tôi!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh online

ISP-16002
Tuesday, 19/09/2023

Yêu hay không yêu nói một lời thôi/ Mua hay không mua nói một lời thôi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh online

ISP-16004
Tuesday, 19/09/2023

Bánh mì quá phê, ngon tê đầu lưỡi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh online

ISP-16006
Tuesday, 19/09/2023

Tình yêu chỉ là hạt cát, vì đồ ăn đã lấn át tình yêu.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15890
Tuesday, 19/09/2023

Xác nhận NGON – chỉ việc – CHÉN.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15892
Tuesday, 19/09/2023

Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, học hết sức, chơi hết mình.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15894
Tuesday, 19/09/2023

Ăn chay sống khỏe – tươi trẻ mỗi ngày.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Kinh doanh quán ăn

ISP-15896
Tuesday, 19/09/2023