iSign Plus
 
Hãy dành một chút thời gian cho bản thân mình mỗi ngày.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥ 

Gói HSSV 6

ISP-15122
Thursday, 29/09/2022

 
Khi cuộc sống quá phúc tạp, hãy làm cho nó đơn giản đi. Hành động tốt nhiều hơn là nói miệng.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói HSSV 7

ISP-15123
Thursday, 29/09/2022

 
Học cách thỏa hiệp, ngay cả khi bạn là người đúng.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói HSSV 8

ISP-15124
Thursday, 29/09/2022

Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói HSSV 9

ISP-15125
Thursday, 29/09/2022

 
Hãy cười, thở và bước đi thật chậm.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Gói HSSV 10

ISP-15126
Thursday, 29/09/2022

Cuộc sống luôn đong đầy những điều tốt đẹp, trong đó có cả bạn.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Chiều đến VIP 1

ISP-15045
Thursday, 29/09/2022

Hãy chậm rãi trong việc chọn bạn và càng chậm rãi trong việc thay bạn.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Chiều đến VIP 2

ISP-15046
Thursday, 29/09/2022

 
Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Chiều đến VIP 3

ISP-15047
Thursday, 29/09/2022

Đừng quá xem trọng điều gì. Hãy tiếp nhận mọi sự may rủi một cách nhẹ nhàng.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Chiều đến VIP 4

ISP-15048
Thursday, 29/09/2022

Hãy dành một chút thời gian cho bản thân mình mỗi ngày.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Chiều đến VIP 5

ISP-15049
Thursday, 29/09/2022

Bầu không khí yêu thương trong gia đình chính là nền tảng cho cuộc sống của bạn.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Chiều đến VIP 6

ISP-15050
Thursday, 29/09/2022

15 phút tập luyện thể dục thể thao mỗi sáng sẽ giúp bạn duy trì một sức khỏe tốt.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Chiều đến VIP 7

ISP-15051
Thursday, 29/09/2022

Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Chiều đến VIP 8

ISP-15052
Thursday, 29/09/2022

 
Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Chiều đến VIP 9

ISP-15053
Thursday, 29/09/2022

Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Chiều đến VIP 10

ISP-15054
Thursday, 29/09/2022