iSign Plus
Một mùa xuân nữa lại đến, gạt bỏ những âu lo, phiền muộn vào năm cũ, đón cuộc sống mới bằng những nụ hồng trên môi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Mùa xuân

ISP-15457
Friday, 29/03/2024

 .:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::_ Mừng 20-10 _::"
__ "'-!|!-""-!|!-'"__
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16070
Friday, 20/10/2023

  (>^^^<) (>~~<)
  ( = ^.^ ) ( ^.^ = )
(''').+""-.,.-""+.(,,,)
   *, ..Love.. ,*
     *- .,. -*
    I__s2__U
20-10 Vui vẻ nhé!!!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16072
Friday, 20/10/2023

.+**+_._+**+.
 +___***___+
  *+.___.+*
     *+*
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16074
Friday, 20/10/2023

(>~~<)
(=^.^=) Chúc
(>^^^<)
(=._.=) Các
(>***<)
(='z_z') Bạn
(>++<)
(=^.^=) 20/10 Vui vẻ
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16076
Friday, 20/10/2023

||||||||||||||||||||||||\___
|- Xe chở quà 20-10 ||| '|"; \,___.
|_..._...______===|=||_|__|...,]
"(@)'(@)""""(@ )(@) === (@)>
Happy Vietnamese Women's Day ♥
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16078
Friday, 20/10/2023

    _)l(_
    //l\\
  @@@@
 @@@@@
 @@@@@@
  \xxxxxxx/
  \_*_=_*_/♥
Happy Women Day 20/10 
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16080
Friday, 20/10/2023

      {@}
 *{@} {@} {@}*
*;* {@} * {@} * ;*
 ' @} * {@} * {@}'
    * ; {@} ; *
    \ \ \ | / / /
      \\ Y //
       \ | /
  >=|'20.10'|=<
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16082
Friday, 20/10/2023

*I""I___I""I .+*.+.
*I--------APPY .+
*I__I"""I__I .+*
*.*.WOMEN'S DAY.*.*
-._.*.*.20-10.*.*._.-
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16084
Friday, 20/10/2023

..:"""*:..:*"""*:..Luôn
 *…..Happy.....* .vui
  "....20-10...." .vẻ 
   "...v2.h2." .hạnh
     "......". phúc 
      "..".nhé!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16086
Friday, 20/10/2023

___:':__   .*"*.*"*.
/\____ __\"+._,_.+"
|_|__[:]__| .-|-|-|-|-.
Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Phụ nữ VN 20/10

ISP-16088
Friday, 20/10/2023

TẾT TRUNG THU!!!
\”‘\ /’”/:” * . * “:
 \ _/ / -. .-“
  \.../ui Vẻ
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15106
Wednesday, 16/08/2023

(\ _ /) (\ _ /)
(~.~)  (^_^)
(“) (“) (“) (“)
Chúc mừng ngày Tết Trung thu!
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15107
Wednesday, 16/08/2023

    _____
         ỈỈ
        oỎo
     ,, *** . *** ,,
   (((((((((())))))))))
    *, Trung thu ,,*
       ' . .,,. . 
Trung thu vui vẻ nhé
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15108
Wednesday, 16/08/2023

, ! ! ,"..",
/_______\ " . . "
| | []____|-|-|-|-|-|-

  ., ' ._. ' , ' ._. ' ,
  ', TRUNG THU ,'
" ._. ĐOÀN VIÊN ._. "
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Tết Trung thu

ISP-15109
Wednesday, 16/08/2023