HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VOICE BRANDNAME VỚI CỤC AN TOÀN THÔNG TIN

I. Đăng ký tên định danh trực tiếp với Cục An toàn thông tin

1. Khách hàng trực tiếp đăng ký tên định danh với Cục An toàn thông tin

Bước 1: Nộp hồ sơ

* Phương thức nộp:

- Nộp hồ sơ giấy thông qua dịch vụ bưu chính.

+ Nơi nhận: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) - Cục An toàn thông tin.

+ Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Số điện thoại: 0243.6404423

- Nộp hồ sơ trực tuyến: Cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bản điện tử tại địa chỉ dichvucong.gov.vn.

* Thành phần Hồ sơ gồm: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp

+ Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91 (theo BM06 đính kèm).

+ Các giấy tờ khác liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

- Đối với cá nhân:

+ Bản sao có chứng thực CMT/CCCD/hộ chiếu.

+ Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91.

+ Các giấy tờ khác liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

+ Bản sao có chứng thực CMT/CCCD/hộ chiếu.

+ Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91.

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

+ Các giấy tờ khác liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

Bước 2: Cục An toàn thông tin thông báo kết quả và thông báo đóng lệ phí

Bước 3: Nộp lệ phí, chi phí duy trì

Bước 4: Cục An toàn thông tin gửi Giấy chứng nhận đăng ký tên định danh

2. Khách hàng ủy quyền cho bên thứ ba đăng ký tên định danh với Cục An toàn thông tin

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản khau đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91 (theo BM06 đính kèm văn bản).

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp/ CMT, CCCD với cá nhân/ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với hộ kinh doanh.

+ Biểu mẫu 03 theo Nghị định 91: Giấy ủy quyền giữa khách hàng và bên thứ 3 (theo BM01 đính kèm văn bản).

- Các thủ tục khác tương tự như mục 1.

II. Nộp hồ sơ trực tuyến

Tạo tài khoản và đăng nhập khi nộp hồ sơ trực tuyến

- Vào trang web: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html.

- Chọn đăng ký.

- Hệ thống hiển thị các phương thức đăng ký, khách hàng chọn phương thức đăng ký phù hợp.

- Sau khi đăng ký thành công, quay lại trang trủ để đăng nhập.

- Chọn “tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ Công quốc gia”.

- Nhập đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại đăng ký, hoàn tất đăng nhập.

=> Sau khi hoàn tất đăng nhập, tại trang chủ khách hàng chọn "Dịch vụ công trực tuyến", nhập từ khóa tìm kiếm "giấy chứng nhận tên định danh" và hoàn thành các thành phần hồ sơ cần thiết.