Tại sao
nên dùng
iSign Plus* ?

Thể hiện sự văn minh
Không lưu lại tin nhắn, tránh rác máy.
Không giới hạn số lượng cho riêng các thuê bao khác nhau
Báo bận thông minh cho các nhóm thuê bao khác nhau
Thể hiện cá tính trong từng tin báo bận.

Văn minh

Sẽ văn minh hơn nếu mỗi khi từ chối cuộc gọi là một lời xin lỗi đến người nhận.

iSign Plus sẽ tự động gửi tin nhắn báo bận giúp bạn.

Cá tính

Sẽ văn minh hơn nếu mỗi khi từ chối cuộc gọi là một lời xin lỗi đến người nhận.

iSign Plus sẽ tự động gửi tin nhắn báo bận giúp bạn.

Báo bận theo nhóm

Sẽ văn minh hơn nếu mỗi khi từ chối cuộc gọi là một lời xin lỗi đến người nhận.

iSign Plus sẽ tự động gửi tin nhắn báo bận giúp bạn.

Tiết kiệm chi phí - Không giới hạn

Sẽ văn minh hơn nếu mỗi khi từ chối cuộc gọi là một lời xin lỗi đến người nhận.

iSign Plus sẽ tự động gửi tin nhắn báo bận giúp bạn.