iSign Plus

iSign Plus là gì?

Chất trong từng cuộc gọi.

iSign Plus biến màn hình cuộc gọi nhàm chán thành nơi chia sẻ cảm xúc.

Hãy để những thông điệp của bạn được lan toả với iSign Plus nhé!

Chữ ký cuộc gọi - iSign Plus là dịch vụ giúp khách hàng tự soạn thảo thông điệp ngay trên điện thoại của mình dưới dạng text, icon,... Thông điệp này sẽ hiển thị trên màn hình của thuê bao đối tác trong mỗi cuộc gọi mà không cần dữ liệu di động.

Soạn DK gửi 9002 (6000đ/tháng) hoặc DKN gửi 9002 (500đ/ngày) để mỗi cuộc gọi của bạn trở nên sinh động!