198 (miễn phí)
iSign Plus
iSign Plus
iSign Plus
iSign Plus
iSign Plus

ISIGN PLUS LÀ GÌ?

Chữ ký cuộc gọi - iSign Plus là dịch vụ giúp khách hàng tự soạn thảo thông điệp ngay trên điện thoại của mình dưới dạng text, icon,... Thông điệp này sẽ hiển thị trên màn hình của thuê bao đối tác trong mỗi cuộc gọi mà không cần dữ liệu di động.

Truyền thông về doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm của bạn tới khách hàng, đối tác với chỉ 6000 đồng/ tháng.

Tên có thể trùng nhưng chữ ký chắc chắn sẽ không. Thể hiện cá tính với bộ tên độc đáo miễn phí chỉ có tại iSign Plus.

Đăng ký ngay hôm nay để "Chất trong từng cuộc gọi" với iSign Plus nhé!