iSign Plus
Thiếu 500 là em tròn một củ
Thiếu anh nữa là em đủ một đôi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15534
Monday, 06/03/2023

Người ta dính phốt ngoại tình
Còn tôi dính phốt một mình lâu năm.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15535
Monday, 06/03/2023

Tớ vừa hoá đá con tim
Sao cậu xuất hiện làm chìm giá băng.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15536
Monday, 06/03/2023

Em đây rất thích đồng hồ
Thích luôn cả việc làm bồ của anh.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15537
Monday, 06/03/2023

Đôi khi bạn yêu một thành phố
Không phải vì nó có gì, mà vì nó có em.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15538
Monday, 06/03/2023

Cây đa giếng nước sân đình
Bao giờ em mới hết một mình đây anh.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15539
Monday, 06/03/2023

Nhiều khi muốn nhớ một người
Suy đi tính lại thấy lười nên thôi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15540
Monday, 06/03/2023

Anh có một siêu năng lượng
Đó là siêu thích em.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15541
Monday, 06/03/2023

Vector chỉ có một chiều
Anh dân chuyên toán chỉ yêu 1 người.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15542
Monday, 06/03/2023

Đi đi kẻo lỡ đèn xanh
Yêu đi kẻo lỡ tình anh bây giờ.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15543
Monday, 06/03/2023

Trái Đất quay quanh Mặt Trời
Còn em thì quay mãi trong tâm trí anh.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15544
Monday, 06/03/2023

Ao thì có bờ, sông thì có bến
Còn em một mình thì ai đến với em đây.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15545
Monday, 06/03/2023

Tim em đã bật đèn xanh
Mà sao anh cứ đạp phanh thế này.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15546
Monday, 06/03/2023

Muốn yêu cô gái dịu hiền
Alo nhấc máy gọi liền cho em.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15547
Monday, 06/03/2023

Nắng nơi em nắng hoài không tắt
Yêu anh rồi yêu mãi không thôi.
♥ Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ ♥

Thơ thả thính

ISP-15548
Monday, 06/03/2023