..。☆。*。☆。
★。\|/。★
…* Happy New*
☆。※Year※。☆
…...★ 2021 ☆¤ ...
__i_i_i_i_i_i_i_i__
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Năm mới 2021 17
ISP-4922
28/12/2020 11:19:20
。。、\☆。\☆、、、
\\\\、*\\☆、
☆ 。*\\、 。★。
♥ Happy New Year ♥ 
★。 ☆ 。2021 ★。 ☆ 。
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Năm mới 2021 18
ISP-4923
28/12/2020 11:19:20
☆。○ 。° 。° 。☆ ○
。。 °○☆°。。☆° °
○° ☆ ○°。。°。 。○
...»»Happy New ««
........»» Year ««........
........»» 2021 ««........
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Năm mới 2021 19
ISP-4924
28/12/2020 11:19:20
 __+__.Chiếc
)__ll___).Thuyền
)___ll____).Hy
)____ll_____).Vọng
,__,_l;;;;l=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ=:Ỉ-/
\_/__năm__mới__2021__/
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Năm mới 2021 20
ISP-4925
28/12/2020 11:19:20
____ Happy _________
_ (¯`v’¯) _New__Year_
¸. • ‘….•’¯)…•’¯._2021_
(¸. • ‘(¸. •’. • ‘¸¸. • `• __
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Năm mới 2021 21
ISP-4926
28/12/2020 11:19:20
. . • .  . . 2021 . . . • 
. . • . .Happy. . ღ.ღ
.♥♫♫ . • .New . • 
(¯`v´¯) Year. . . . .
`•.¸.•´ 2021 . . . . 
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
iCon Năm mới 2021 22
ISP-4927
28/12/2020 11:19:20
Bầu không khí yêu thương trong gia đình chính là nền tảng cho cuộc sống của bạn.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký 09.2020 01
ISP-4522
24/12/2020 17:43:52
Chia sẻ kiến thức. Đó là cách để bạn luôn sống mãi.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký 09.2020 02
ISP-4524
24/12/2020 17:43:41
Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là sự tử tế.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký 09.2020 03
ISP-4526
24/12/2020 17:43:30
Hãy sống một cuộc sống cao quý. Khi già đi và nghĩ lại, bạn sẽ được tận hưởng nó lần thứ hai.
Soạn DK gửi 9002 để sử dụng dịch vụ.
Chữ ký 09.2020 00
ISP-4520
24/12/2020 17:43:18