Thu đi để lại lá vàng
Gió đi để lại cả làng ăn lô!
Mùa thu 12
ISP-6341
12/10/2021 14:38:25
Thời tiết trái gió trở trời
Trái tim lỡ nhịp cả đời thương em
Mùa thu 13
ISP-6343
12/10/2021 14:38:25
Thu đi để lại lá vàng
Mụn đi để lại muôn vàn vết thâm
Mùa thu 14
ISP-6345
12/10/2021 14:38:25
Chào em, chào tôi, chào mùa thu của chúng ta.
Mùa thu 15
ISP-6347
12/10/2021 14:38:25
Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt Trang giấy trắng đâu thể mờ đi từng màu buồn của nắng…
Mùa thu 16
ISP-6349
12/10/2021 14:38:25
Mùa thu là để uống trà
Trời đẹp để ngắm, em là để yêu.
Mùa thu 17
ISP-6351
12/10/2021 14:38:25
Anh ơi trăng khuyết lại tròn, dẫu trời có sập vẫn còn có em.
Mùa thu 18
ISP-6353
12/10/2021 14:38:25
Thời tiết dạo này khó chịu thật, sáng nắng chiều mưa tối thiếu anh.
Mùa thu 19
ISP-6355
12/10/2021 14:38:25
Vì vẻ đẹp của mùa thu, mỗi năm tôi lại được nhắc phải tin vào phép màu.
Mùa thu 20
ISP-6357
12/10/2021 14:38:25
Nhân dịp Black Friday mình cũng xin giảm 50% tất cả lương của nhân viên.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 21
ISP-6271
02/07/2021 09:26:23